چه زمان هایی درس بخوانیم؟

چه زمان هایی درس بخوانیم؟

هیچ قانونی برای زمان مطالعه نداریم. هر وقت راحت بودید چه صبح زود و چه شب تا دیروقت می‌توانید مطالعه کنید و درس بخوانید؛ ولی سه زمان در یادگیری مهم است که بهتر است در این زمان‌ها مطالعه کنید:

:small_orange_diamond:اول صبح

تازه از خواب بیدار شده‌اید و ذهنتان آماده است که مطالب را به‌راحتی در خود نگه ‌دارد؛ پس برنامه‌های روزانه‌ی خود را طوری تنظیم کنید که حتماً اول صبح نیم ‌ساعت یا یک ساعت درس بخوانید.

:small_orange_diamond: آخر شب

بعد از درس خواندن می‌خوابید و فعالیتی ندارید؛ پس مطالب فرصت پیدا می‌کنند تا از نیم‌کره‌ی راست که جایگاه حافظه‌ی کوتاه‌مدت است، وارد نیم‌کره‌ی چپ که جایگاه حافظه‌ی بلندمدت است، شوند و این کار سبب افزایش یادگیری می‌شود.

:small_orange_diamond:دو ساعت قبل از غروب آفتاب

به دلیل کاهش اشعه‌ی کیهانی و نوع رابطه‌ی خورشید با زمین، اختلال حواس در این زمان کم می‌شود؛ پس سعی کنید از این زمان استفاده کنید.

البته این سه زمان برای درس خواندن مناسب هستند ولی نباید زمان‌های دیگر را از دست بدهید.